A légszennyezettség modellező rendszer a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség működési területén, azon belül részletesebben Pécs területén modellezi a levegő szennyezettségét.

A projekt rövid bemutatása

A „Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése a Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen” elnevezésű projekt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közreműködésével valósult meg.

A rendszer bevezetésének célja

A rendszer bevezetésének célja a szakértők munkájának támogatása, döntések előkészítése, megalapozása és a lakosság tájékoztatása. Ezen célok hatékony megvalósítása érdekében a kialakítandó rendszerben informatikai eszközökkel kerülnek feldolgozásra a modellből nyert adatok. A lakosság számára a közérdekű információk térképek, grafikonok, magyarázó szövegek segítségével az interneten keresztül elérhetők legyenek. A térképeken a kiválasztott pontok légszennyezettségének megtekinthetőségére, különböző időszakok adatainak összehasonlíthatására, a nagy kibocsátók kibocsátási adatainak illetve a fix mérőműszerekből származó pontos értékek lekérdezésére nyílik lehetőség.

A projekt eredménye

A projekt eredményeként egy térinformatikai alapú, légszennyezettség modellezését végző rendszer tervezése, kifejlesztése és bevezetése valósult meg. A rendszer alapját képező modell segítésével, meteorológiai, domborzati, útkiépítettségi adatok figyelembevételével azokon a helyeken is jó közelítéssel meg lehet becsülni a káros anyagok mennyiségét a levegőben, ahol nincs fixen telepített mérőállomás. Így a rendszer használatával a költségesebb mérőműszerek telepítése nélkül kaphatunk képet lakókörnyezetünk levegőjének állapotáról.

A jogszabályban meghatározott légszennyező anyagok közül két olyan légszennyező anyag került kiválasztásra a modellezéshez, amelyek a vizsgálati területen belül a levegőminőségi határérték közeli szennyezettséggel jellemezhetők (Nitrogén-oxidok /NO2 egyenértékben/ és 10 mm alatti szállópor/PM10/). Ezen légszennyezőanyagok kibocsátásait és a kibocsátások területi eloszlását három fő kibocsátó forrás típusonként (közlekedési, lakossági, ipari), illetve ezek összegzett értékeit, éves, negyedéves, fűtési-, nem fűtési időszakokra határozhatók meg.
A kibocsátási adatok és a vizsgálati területre jellemző meteorológiai adatok felhasználásával, a vizsgált szennyezőanyagok légkörben való terjedése modellezhető. A modellezéssel kapott átlagos szennyezettség eloszlási adatokból térinformatikai eszközök alkalmazásával szennyezettség eloszlási térképek készíthetők 2009-2014 időszakra, éves bontásban, amely térképek hatáskörönként és összegzett formában is megjeleníthetők. A modellezéssel nyert információk települési bontásban is lekérdezhetők.

A projekt főbb adatai:

Projekt megnevezése: Térinformatikai alapú, légszennyezettség modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen (KEOP-6.3.0/2F-2009-0001)
Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Megítélt támogatás: 230 163 750,- Ft
Projekt időtartama: 2009.10.01.- 2011.04.30.


Honlapcím: www.nfu.hu

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta) Honlapcím: www.kofi.gov.hu